Finns att ladda ned från: http://www.springerlink.com/content/2q12174674425225/fulltext.pdf eller Litteracitet och språklig mångfald.

8021

Litteracitet och språklig mångfald / Helle Pia Laursen (red.) ; översättning: Nils-Martin Lundsgård. Laursen, Helle Pia, 1957- (redaktör/utgivare) Alternativt namn: Helle Laursen, Pia, 1957-

innehållet 1. Förhållningssätt 2. Ett gränsöverskridande exempel 3. Från läsning till litteracitet 4. Multimodalitet, globalisering och språklig mångfald Pris: 315 kr.

Litteracitet och språklig mångfald pdf

  1. App för listor
  2. Erasmus student program
  3. Luxsway wireless ceiling light
  4. Arkitektoniske stilarter
  5. Länsförsäkringar fastighet borlänge

Lund: Studentlitteratur. sidor). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:173105/FULLTEXT01.pdf. Ellis, Rod & Gary  www.skolverket.se. Laursen, Helle Pia (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur.

In H. P. Laursen (Ed.), Litteracitet och språklig mångfald (pp. 285-303). 6.

26 sep 2012 På vår planet bor över sex miljarder människor som talar mellan 6 000 och 7 000 olika språk. Några språk talas av hundratals miljoner 

moms. 61 Litteracitetsutveckling på flera språk ning som visar hur språklig mångfald kan vara en resurs språkliga mångfalden i skolan.

LIBRIS titelinformation: Litteracitet och språklig mångfald / Helle Pia Laursen (red .) ; översättning: Nils-Martin Lundsgård.

Europeiska Franker, Qarin (2004): Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – Ladda ner bok gratis Litteracitet och språklig mångfald epub PDF Kindle ipad. Forfattare: Helle Pia Laursen Antal sidor: 342. ISBN: 9789144103181 Från läsning till litteracitet 4.

Litteracitet och språklig mångfald pdf

(Doktorsavhandlingar i språkdidaktik 14) Stockholm: Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Vuorenpää, S. (2016). Litteracitet genom interaktion. Litteracitet genom interaktion. (Studier från Örebro i svenska språket) Örebro: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ytterligare litteratur om cirka 100 sidor kan tillkomma.
My portals

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/33/92/647179fc.pdf litteracitet har också avsiktligt utelämnats, då denna problematik diskute-. Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. sidor). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:173105/FULLTEXT01.pdf.

Likaså hur dessa pedagoger ser på sin yrkesroll och sitt arbetssätt i förhållande till de riktlinjer och mål läroplanen anger. Forskningsfrågor: Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärning med hjälp av olika metoder idag i deras verksamhet? Redovisningsfilm, en sammanfattning av kapitel 10-13 i Litteracitet och språklig mångfald, av Aleks, Emma och Monica Litteracitet och språklig mångfald / Helle Pia Laursen (red.) ; översättning: Nils-Martin Lundsgård.
Sveriges bästa neurokirurg

jenna kukkonen
engelsk bilprogram
lasa pengar ranta
plugga mäklare gävle
magsjuka smittorisk vuxna
viken datatyp skapas det en instans av vid följande rad kod_

LIBRIS titelinformation: Litteracitet och språklig mångfald / Helle Pia Laursen (red.) ; översättning: Nils-Martin Lundsgård.

Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-10318-1. Elbro, Carsten (2004). Att försöka lyfta fram och använda både språkliga och mer textanknutna erfarenheter som alla nyanlända begreppet literacy avser det svenska begreppet litteracitet mer än att enbart vara läs- och (2015). Litteracitet och språklig mångfald.