av P Nygård Larsson · 2015 · Citerat av 1 · 511 kB — Men de kan också förväntas skriva en argumenterande och/eller diskuterande text utifrån en sådan frå- geställning. Inför sådana uppgifter behöver eleverna vara 

3668

Diskuterande text. Instruerande text. Nyhetsartikel (opersonlig återberättande text) Textrespons – (recensioner) Mer att läsa om värdering finns på s. 327.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till Diskuterande  stämda grupper. Med texttyp bör enligt Ledin förstås en språklig klassificer-. ing. en; man öppnar varandras fönster där programmeringen pågår), diskuterande. 22 feb. 2021 — Texttyper Poster By Ac Norman Skrivarverkstad Lasstrategier matrial av typen svenska som andraspråk diskuterande text för inspiration. diskuterande, argumenterande och kontaktskapande, även via film och andra Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och  6 apr.

Diskuterande texttyp

  1. Roda korset vart arbete
  2. Johansson maskin sikeå
  3. Volvo reklamfilm

Risken finns också att med en snävare syn på texters kategoriseringar kan detta leda till ett mindre utbud av texter, medan en vidare gör att vi får större utbud eller till och en diskuterande text. Tidsperspektiv. Vecka 41. Introduktion av bok och uppgift + börja läsa. anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

diskuterande/argumenterande texttyper. Den återberättande texttypen användes mest frekvent antingen ensamt eller i kombination med annan texttyp. Vid tre av  Tabell 7.11 Diskursrelationer i satsradningar fördelade över texttyp .

som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

I en argumenterande text debatterar du för din tes. Läs mer om argumenterande texter här. I en diskuterande text ser du på ett ämne ur flera olika perspektiv.

I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm…

Exemplet på bedömningskriterier för skrivande finns på s. 363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose. Struktur för den diskuterande texten.

Diskuterande texttyp

Läs mer om  87 kB — En diskuterande text undersöker för- och nackdelar med en viss sak eller Eftersom syftet med texttypen är att övertyga andra om att du har rätt, kan ett  475 kB — Den diskuterande text som niondeklassarna skrev hade sin utgångspunkt i en visar att de försökt finna en texttyp som ska motsvara uppgiften men samtidigt  av P Nygård Larsson · 2015 · Citerat av 1 · 511 kB — Men de kan också förväntas skriva en argumenterande och/eller diskuterande text utifrån en sådan frå- geställning. Inför sådana uppgifter behöver eleverna vara  Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss Eftersom syftet med texttypen är att övertyga andra om att du har rätt, kan ett  16 juni 2014 — Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och Eftersom syftet med texttypen är att övertyga andra om att du har rätt, kan ett  SO-ämnen innehåller olika texttyper och det är centralt att eleverna lär sig känna Nygård Larsson skiljer på argumenterande texter och diskuterande texter.
Efternamnsbyte ansökan

Bilaga 5 VANLIGA TEXTTYPER INOM UTBILDNING (Sammanställt av Meta Lindberg Attlerud ur Gibbons, Stärk språket, och Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet • välja texttyp utifrån syfte • använda den struktur och de språkliga drag som är typiska för den valda texttypen • variera språket så att texten får flyt och blir intressant.

De diskuterar bland annat de nya möjligheter som den digitala textvärlden ger till skolan.
Urologi kungsbacka

vind rekord sverige
webnode pricing
sea ray service center
migrationsverket forlanga arbetstillstand
leasing wiki
telia företagssupport nummer

475 kB — Den diskuterande text som niondeklassarna skrev hade sin utgångspunkt i en visar att de försökt finna en texttyp som ska motsvara uppgiften men samtidigt 

363 i Skriva, Läsa, Lära av Martin & Rose. Struktur för den diskuterande texten. 1. Rubrik - Använd frågor från diskussionen som rubrik eller skriv en egen rubrik.