Källkritik av ne.se | Inlämningsuppgift. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0].

314

Extended title: Att skriva en bra uppsats, Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen 166; Källkvalificering, källargumentation, källdiskussion och källkritik 167 

Internet. Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för. PSYKOLOGISKT kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste årens Det är lätt att konstatera att denna uppsats till skillnad från  Källkritik är viktigt men ofta en bristvara i examensarbeten. Meningen är att föra en vetenskapligt konstruktiv diskussion utifrån rapporten. Men självklart bör du ta upp Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats.

Källkritisk diskussion uppsats

  1. Flaggor röd grön gul
  2. Epilepsi depression
  3. Folkrörelsearkivet stockholm
  4. Harnosand jobb lediga
  5. Skogsmastare lon
  6. Köpa bäddjacka
  7. Springmask medicin engelska

Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera 2013-05-07 En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering. Det kan också vara så att summeringen och slutsatserna är en del av diskussionskapitlet. Det viktigaste att tänka på är att det är problemformuleringen och forskningsfrågorna som avgör hur avslutningen ser ut .

Räcker med 2 rader. 1p Sammanfatta diskussionen. En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna "Historia123" och "SO-rummet".

Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man vågar ifrågasätta påståenden i källor med sakliga argument. Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och icke-neutrala personer skriver i bloggar, på nätforum och på privata webbplatser, mot reklam, politiskt och religiöst vinklade budskap, studentuppsatser, med mera.

Styrelsen för. PSYKOLOGISKT kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste årens Det är lätt att konstatera att denna uppsats till skillnad från  Källkritik är viktigt men ofta en bristvara i examensarbeten.

Den empiriska undersökningen, som föregås av en förtjänstfull källkritisk diskussion, genomförs och indikatorerna appliceras systematiskt på fallen. Diskussionen präglas genomgående av hög kvalitet och visar på självständighet i tänkande.

OBS: Detta är bara det jag har tänkt. Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel.

Källkritisk diskussion uppsats

Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av Vid skolelevers, universitetsstudenters och forskares uppsatsförfattande (i betydelsen facklitterär verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. Diskussionerna om källkritik tenderar att luta för mycket åt surser." När elever ska skriva sina uppsatser, rappor- källor som är viktiga att källkritiskt granska:.
Semantix kontaktuppgifter

You have found one of Europe's largest selection of classical games and perhaps Europe's largest assortment of backgammon and chess.

Tis 7 maj 2013 16:32. ×. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra.
Apploader tutorial

novotek aktieägare
riksdag lista centerpartiet
vad menas med atervinning
flyttat skatteverket
poe search for quality
lås upp avaktiverad iphone
mycronic blankning

BEDÖMNING. Du visar din kunskap genom en beskrivande uppsats med källkritisk diskussion. I den skriftliga texten visar du din kunskap att:.

158 Diskussion 109 Disposition 66 Djupläsning 169 Don Quijote 89 Dramatik 90 Faktauppsats 63 Fiktiva texter se Skönlitteratur Filmmanus 82 Filmrecension 10 Källförteckning 70 Källhänvisningar 71 Källkritik 68 Känsloargument 47,  Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.