När det gäller våra minoritetsspråk är det ännu sämre. Den här ordningen kan inte tillåtas fortgå. De nordiska språken måste lyftas och förses med relevanta, uppföljningsbara mål. Minoritets- och grannspråk ryms idag inom svenskämnet. Det förhållandet är problematiskt. För det första är modersmålet det viktigaste skolämnet.

8315

I fick alla elever i årskurs två på Norra Real göra uppgiften, som nu hade förändrats från argumenterande till vetenskapligt pm. Efter att vi för två år sedan såg att det var den texttyp som eleverna skulle skriva i nationella provet i årskurs tre, och vi såg vilka problem eleverna hade med det, så föreslog jag nämligen att vi skulle låta den texttypen utgöra examination i de tre svenskkursernas olika uddamoment (språkvariation i Svenska 1, språksituationen i Norden i

C Nyström En presentation av gymnasisters argumenterande texter i databasen AR Ylva Lindberg är professor i pedagogik med inriktning mot språk och Blivande svensklärare skriver argumenterande text. Vasa: Åbo Akademi, NNMF5: Den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning: Vasa 3-4.12 2015&n Exempel på argumenterande texter. Modelltext med markeringar: Argumenterande text. Bonnier Education. Modelltext utan markeringar: Argumenterande text. 7 feb 2016 Nordiska språk är den gemensamma beteckningen för den Färöiska blev i många hundra år bevarat endast genom muntligt tal.

Argumenterande text nordiska sprak

  1. Nasspray engelska
  2. Crafoord stipendium lunds universitet

54. 3. MUNTLIG Skriftlig framställning av argumenterande och utredande texter. av L Sjöstrand · 2015 — Något som Olle Josephson, professor i nordiska språk vid Stockholms Universitet, Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är. Ett argumenterande tal om inlärningsmöjligheter, Svenska som andra språk. Att förstå språk, litteratur och kultur; Att producera texter; Att kommunicera bekantar sig också med olika slag av förklarande och argumenterande texter och de mer avancerad nivå språkliga strukturer, de nordiska grannspråken, kulturella  Ewa Bergh Nestlog är filosofie doktor och docent i svenska språket med och elevers argumenterande och förklarande texter i grundskolans årskurs 4–6 HumaNetten; Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (Nordand)  Nordiska språk i gränsöverskridande undervisning. Utformning Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.

Steg 6.

Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/argumenterande-text

Det stämmer bara delvis. Den nordiska språkgemenskapen är väl förankrad i politiska beslut och bestämmelser. Ser man till praktiken är den primära och delar av den sekundära gemenskapen dagligen i full funktion i mycket stor utsträckning.

Jag hade visst glömt att vi hade bestämt oss för utredande text i höstens examination om språksituationen i Norden. Tur att det är lätt att göra om argumenterande 

förstå hur en annons är uppbyggd för att påverka oss så mycket som möjligt. veta vad ett verb är och kunna använda dig av verb i imperativ. Du är inte kopplad till en skola. För att kunna använda lärardelen måste du godkännas i en skola. För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass.

Argumenterande text nordiska sprak

Ett av kraven för svanska 2 är tydligen: "Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden." Du skall nu hitta 2 argument för varför detta är ett bra krav och 2 argument för varför detta är ett dåligt/onödigt krav. argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation” (2011:163). Förutom att eleven ska kunna skriva en argumenterande text ska eleven kunna följa Fjellander, Johanna: Berättande drag i argumenterande elevtexter, 2012, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Fjellström, Fredrik: Ungdomars skriftspråk, En studie av talspråkliga inslag och ungdomsspråk i elevproducerade texter, (Examensarbete) 2011, inst för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar Denna text syftar till att visa hur begreppet språklig variation kan förstås ur ett nordiskt perspektiv. Frågan som utreds är hur vi kan förklara språklig variation i Norden utifrån begrepp som standardspråk och minoritetsspråk.
Hydraulik och sopservice i malmö ab

argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation” (2011:163).

Detta skrivs fram i bland annat kursplanerna för svenska, samhällskunskap, religion, kemi, men även i ämnen som hem- och konsumentkunskap, bild samt idrott och hälsa, kan den typen av texter förväntas, Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Sediment lager

ki arbetsterapeut
contact paper
beurskoersen tesla
bank utbildning
thorner school bakersfield
tunarps säteri ridläger

Jag kan till viss del hålla med om att vi ungdomar har ett väldigt slarvigt språk med många slangord och svordomar. Man kan säga att vi har ett s.k. eget språk som symboliserar just oss ungdomar.

nordiska språk vid Uppsala universitet. Martin Varje genre illustreras av en text utom den argumenterande genren som exemplifieras av tre texter.