Ekonomi- och verksamhetsstyrning B. Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundvinån där olka styrtankar och styrverktyg presenterats.

362

Du är här: Start / Politik och påverkan / Så styrs Laholm / Styrdokument / Ekonomi Information med anledning av coronavirus och covid-19 Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg.

Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

  1. Caroline nilsson troy
  2. Csn 50001
  3. Försäljning av småhus 2021
  4. Inköpare mode stockholm

Kursansvarig lärare: Tomas Källquist. E-post: tkt@hig.se. Tel: 026-64 84 30. Kursadministration: Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se nackdelar och även tillämpa det på en praktisk verksamhet. Tillämpningen ska vara konkret och resultera i diskussioner rörande användandet av specifika tekniker inom det valda konceptet.

Kursadministration. Victoria Higuita Otero.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning (Kurskod: 2FE252) Tentamen den 28 september 2011 Särskild information till studenter som läst kursen under höstterminen 2010, vårterminen 2011 eller höstterminen 2011 (8 högskolepoäng) Särskild information till studenter som …

Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Pluggar du FEG130 Ekonomi- och Verksamhetsstyrning A på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning. Utifrån ämnets utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi ofta in i fyra olika delämnesområden: Externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment.

Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting. Inte minst här på Högskolan i Gävle lyfts hållbarhetsperspektiv fram i utbildning och forskning.

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Ytterst så handlar verksamhetsstyrning om att förstå hur företagets eller organisationens olika delar arbetar, samverkar, skapar intäkter, nyttjar interna och externa resurser och genererar kostnader. Historiskt har detta hanterats med en kombination av ett stelbent ekonomisystem, en mängd Excelfiler och hundratals personberoende timmar. Ekonomi- och verksamhetsstyrning = en strukturerad process som syftar till att organisationen skall uppnå på förhand uppställda ekonomiska och verksamhets- mässiga mål i … Analys och bedömning av företag och förvaltning 170113; Biofuels 170111; Biopolymerteknik 170109; Bioprocessdesign 170529; Bioprocessteknik 170112; Biotechnology 170313; Biotechnology 170602; … Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning - 7,5 hp. I kursen diskuteras nya former för verksamhetsstyrning kopplat till organisationens strategi. Den offentliga organisationen som beställare och finansiär av verksamheter ökar hela tiden. Detta uppmärksammar vi genom att studera lagstiftningen för upphandling och valfrihetssystem. Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp Detta sker genom att bland annat diskutera de möjligheter och begränsningar som är förknippade med att med ekonomisk information påverka individers attityder och beteende i organisationer.
Betfair mynewsdesk

Å ena sidan har chefer och medarbetare egna mål, drivkrafter och beteenden. Å andra sidan har organisationer strukturer, rutiner, en speciell kultur och formella mål som delvis skiljer sig från chefernas eller medarbetarnas egna mål. och systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras.

Förkunskaper Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Kunskap och förståelse: • beskriva metoder och modeller inom internredovisning • förklara ekonomi- och verksamhetsstyrningens historiska utveckling och idégrunderna bakom traditionell och modern verksamhetsstyrning. • redogöra för fallstudiemetodikens uppbyggnad och vetenskapliga grund • reflektera över och värdera praktiska och vetenskapliga aspekter på metoder och modeller inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Yumekui kusunoha rumi choukyou hen

shl test svenska
mohammad daabas
sverige nederländerna handboll
kona tide chart 2021
sol assetto corsa black sky
rattssakerhet betyder
allas sea pool oulu

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders.

Styrmodellen gäller för hela kommunen och är kommunfullmäktiges styrinstrument för att styra kommunens ekonomi och verksamheter. Syftet med styrningen är att kommunens resurser Ekonomi- och verksamhetsstyrningen behöver situationsanpassas för att inte skapa inlåsningaeffekter, onödig byråkrati och utarmning av medarbetare inom offentlig sektor.Med en blandning av teori och praktik ger boken förslag på hur organisationer verksamma i offentlig sektor kan utveckla sina styrprocesser för att möta dessa utmaningar och behov.Boken ger en grundlig och läsvärd genomgång av ett tänkesätt som jag bedömer av vissa kan betraktas som radikalt, men som i framtiden Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kurskod FEG. FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp. Datum 2014-06-Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt i miniräknaren) Tillgänglig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66. HUVUDtentamen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat.