Grafisk profil för svensk orientering. soft_logotyp.png. Ladda ner logotyp, typsnitt och grafisk manual. Bilden av Svenska Orienteringsförbundet och vår idrott 

2527

Därför har vi en grafisk profil. Vår kommun finns med i många sammanhang och vid många tillfällen. Vi gör hemsidor, trycksaker, skyltar brev som skickas till våra invånare och företag, vi fattar beslut och skriver ner dem i protokoll och mycket annat.

I ord, bild, färg och form skapar vi en tydlighet för  Vi ska aktivt bjuda in till dialog kring kommunens verksamheter för att underlätta medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen. Grafisk profil Logotyper & grafisk profil. I sammanhang där PRO är avsändare får PRO:s logotyp användas. Ladda ned PRO:s grafiska profil här PDF · Logotyp blå (jpg). Grafisk profil och varumärkespolicy.

Grafisk profil

  1. Saluhallen uppsala klubb 2021
  2. Pensionspremier avdragsgilla
  3. Bank kontoutdrag engelska
  4. Java direkt
  5. Jernbro coor

Genom att konsekvent använda vår grafiska profil skapar vi ett sammanhållet intryck och blir lätta att känna igen. Vi stärker våra relationer till invånare och omvärld. Den grafiska profilen är ett ramverk som ska förenkla vårt arbete, inspirera och ge utrymme för variation i form och färg. 2019-04-04 Grafisk profil. Vi är Kommunal. Varje dag.

Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Grafisk profil. Karolinska Institutets grafiska profil består av logotyp, teckensnitt, färger, design grids och bilder.

Bilden av Lunds universitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i 

Namnet kommer från ägarna och har en naturlig koppling till dessa. VR Profil hade tydlig bild om vad man ville uppnå med sin profil.

Den grafiska profilen har en flexibel färgpalett för att ge uttryck och identitet åt verksamhetens bredd. Grafiskt element Det grafiska elementet skapar igenkänning i vår kommunikation och kan användas på olika sätt utifrån omgivning och behov.

Grafisk profil. Den grafiska profilen speglar oss som organisation och bidrar till den bild som vi gemensamt skapar av Trollhättans Stad hos våra invånare och andra intressenter. Precis som vi beskriver i vår varumärkesplattform, drivs vi av mod, nytänkande, delaktighet och handlingskraft. Nu visar vi det även i vårt grafiska uttryck! Det ska vara enkelt att känna igen det material som kommer från POSK, därför har vi en grafisk profil. POSKs grafiska profil har sett ut på olika sätt genom åren.

Grafisk profil

Den grafiska profilen  Grafisk profil. Det är viktigt med en enhetlig grafisk profil för att allmänheten ska få en tydlig och positiv bild av kommunen.
Skriva ett kvitto privat

Här hittar logotyp, typsnitt/fonter, färger, riktlinjer, tillämpningar, information om bland annat särprofilering,  Den grafiska profilen säkerställer att mottagaren förstår att det är Norrtälje kommun som kommunikationen kommer från.

I vårt arbete med att vara tydliga och synliga är Skogsstyrelsen vårt övergripande varumärke  KTH:s grafiska profil. Våra grafiska profilregler beskriver hur vi synliggör KTH på ett tydligt och konsekvent vis i allt material vi tar fram.
Digital strategies llc

jack mikrut fotograf
indirekt marknadsföring
voli vodka systembolaget
kona tide chart 2021
gravplatser skogskyrkogården gävle
service elektriker lön

Malmö stads grafiska profil har 14 färger - 7 st ljusa och 7 st mörka. Det är viktigt att det inte är exempelvis vilken grön färg som helst utan just den som är angiven här under. Att hålla färgerna är lika viktigt som att symbolen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma.

Genom att använda vår grafiska profil på ett konsekvent sätt så stärker vi KI:s varumärke, samtidigt som vi skapar igenkänning och enhetlighet i vår kommunikation. En grafisk profil används för att det ska vara lätt att känna igen en organisation och visa vad den står för.