redogöra för några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer, bland annat listor, köer, hashtabeller, träd och grafer. redogöra för några av de algoritmer som används för att effektivt hantera dessa datastrukturer, och förklara varför de är korrekta.

7768

Datatyper Maskindatatyper Primitiva datatyper. Till primitiva datatyper räknas bland annat heltal, flyttal och boolska värden.. Sammansatta typer Abstrakta typer. En abstrakt datatyp är inom datorprogrammering en datatyp som förutom att definiera själva datats art (datatypen) även definierar de operationer som är tillåtna på detta data.

Kursen täcker följande ämnen:abstrakta datatyper,datastrukturer och algoritmer, med fokus både på imperativa, objektorienterade och funktionella språk,enkel komplexitetsanalys av imperativ och funktionell kod,skillnader mellan lat och strikt evaluering av funktionella datastrukturer,vanliga datas implementera abstrakta datatyper som gränssnitt, och konkreta datastrukturer som klasser, i ett objektorienterat programmeringsspråk. För betyget 3 behöver du visa att du kan: använda och i begränsad utsträckning förstå några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer. algoritmer och datastrukturer, såsom algoritmer, abstrakta datatyper, gränssnitt, dokumentation, implementation, testning, traversering och rekursion 2. förklara och använda Ordo-begreppet för jämförande analys och val av lämpliga algoritmer och implementation av dessa algoritmer för specifika problem Abstrakta datatyper av platstyp (kap 9) Laborationer. Unix och fönstersystemet (1995-11-05) Programmoduler och funktioner (1995-11-12) Komplexa tal (1995-11-19) • Vanliga datastrukturer och abstrakta datatyper, såsom fält (arrayer), stackar, köer, länkade listor, träd och hashtabeller.

Abstrakta datatyper

  1. Rantanen injury
  2. Oatly havredryck choklad

Abstrakta datatyper Litet klassexempel i Python Länkade listor Abstraktion Gränssnitt (Interface) Abstrakta datatyper Abstrakt stack Abstrakt kö TDP002 - Imperativ programmering - Abstrakta datatyper Author: Pontus Haglund Created Date: 9/4/2019 7:55:07 AM En abstrakt klass används alltså för att beskriva en datatyp som inte riktigt har någon förankring i den konkreta verkligheten. Vi kan som exempel ta klassen Fordon , som är en generell beskrivning för ett föremål som fungerar som hjälpmedel för frakt och transport. 2010-08-26 Laboration 1 – använda abstrakta datatyper Mål: Du ska träna på att implementera algoritmer med hjälp av de abstrakta datatyperna lista, mängd och map. Du ska också träna på att använda interface och klasser från Java Collection Framework som beskriver … Abstrakta datatyper.

Litet klassexempel i Python; Länkade listor; Abstraktion; Gränssnitt (Interface); Abstrakta datatyper; Abstrakt stack; Abstrakt kö. En klass i  Man säger att representationen av tabellen har abstraherats bort genom dataabstraktion – tabellen är en abstrakt datatyp (ADT).

Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller.

Föreläsning 10: Objektorientering • • Objektorientering och abstrakta datatyper Dynamisk bindning Singel mot multipelt arv Smalltalk 2002 -12 -03 F. Drewes,  Innehåll u Abstrakta datatyper Ø iista, Cell, Fält, Tabell, ptack, Kö, Träd (ordnade och binära), draf, Mängd, iexikon, mrioritetskö, eeap, Trie, Binärt pökträd,  Start studying Programmering, algoritmdesign, abstrakta datatyper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ge exempel på abstrakta datatyper.

algoritmer och datastrukturer, såsom algoritmer, abstrakta datatyper, gränssnitt, dokumentation, implementation, testning, traversering och rekursion 2. förklara och använda Ordo-begreppet för jämförande analys och val av lämpliga algoritmer och implementation av dessa algoritmer för specifika problem

추상적 자료형(Abstract Data Type, 줄여서 ADT)은 컴퓨터 과학에서 자료들과 그 자료들에 대한 연산들을 명기한 것이다. 추상적 자료형은 구현 방법을 명시하고 있지 않다는 점에서 자료 구조와 다르다. The ADT (Abstract Data Types) defines the logical form of the data type. hence, the data structure (DA) implements the physical form of the data type. Users of Abstract Data Types are typically programmers working in the same language such as the implementer of the ADT. Defining an abstract data type using an interface. We’ve seen List and ArrayList as an example, and we’ll discuss interfaces in a future reading.

Abstrakta datatyper

Du får också använda klassiska abstrakta datatyper som kö, stack och lista. Metoderna poängterar antingen bearbetning (stegvis förfining), data (dataflöden) eller både data och bearbetning (abstrakta datatyper) i mer eller mindre grad  kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi,; färdighet i användning och analys av grund-läggande algoritmer och abstrakta datatyper,  Contents. Programmeringsteknik och -miljöer. Algoritmer och algoritmanalys. Abstrakta datatyper.
Importören norrköping

Vilka är de viktigaste operationerna på en kö. U 2.Beskriv den abstrakta datatypen stack. Vilka är de viktigaste operationerna på en stack. U 3.Givet en kö q.

Litet klassexempel i Python; Länkade listor; Abstraktion; Gränssnitt (Interface); Abstrakta datatyper; Abstrakt stack; Abstrakt kö. En klass i  Man säger att representationen av tabellen har abstraherats bort genom dataabstraktion – tabellen är en abstrakt datatyp (ADT). PKD 2010/11  Arv, abstrakta klasser och metoder (repetition).
Hur kollar man hur mycket surf man har kvar comviq

copenhagen business school kilen
styrelse och vd instruktion
tobias rosengren
vilka skyldigheter har du gentemot cyklister på en cykelpassage
orkla foods bankeryd
pelle svanslos pa aventyr
trafikverket färjor stockholm

I det avslutande lektionpasset tar vi en titt på några abstrakta datatyper som kan vara till användning både i Lab 4 och i din inlämningsuppgift. Lektion 6 hanterar 

beskriva vad abstrakta datatyper (ADT) och datastrukturer är och hur de utvecklas; förklara grundläggande begrepp om agenter, multiagentsystem resp. distribuerade system i allmänhet; Färdighet och förmåga. tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som grund för kvantitativa experimentella studier användas för att implementera abstrakta datatyper som köer, prioritetsköer, lexika och grafer, standardalgoritmer på dessa datastrukturer och deras resurskrav, iteratorer, sorteringsalgoritmer, 2/4 DIT961 Datastrukturer, 7,5 högskolepoäng / Data Structures, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Info om primitiva och abstrakta datatyper. Sen går vi vidare och pratar om räknesätten och mest om heltalsdivision och modulus.